EA Baseline Manager

Je implementován jako konzolová aplikace, kterou lze spouštět z příkazového řádku (popřípadě ze scheduleru, např. windows plánovač úloh) a lze ji na vstupu předat odkaz na konfigurační json soubor. Aplikace podporuje následující databáze: MS SQL PostgreSQL MySQL MariaDB

Instalace a konfigurace EA Baseline Manager

Pokud aplikace nenalezne u package specifickou konfiguraci, použije defaultní. EA Baseline Manager je schopný automaticky, bez zásahu uživatele, mazat baselines existující na jednotlivých balíčcích a to na základě konfigurace. Odmazávání bude probíhat v nastavených časech. Podpora více repozitářů není implementována přímo v aplikaci. Na místo toho, se pro každou obsluhovanou ea repository vytvoří konfigurační json soubor s kompletním nastavením. Následně se pro každou obsluhovanou repository vytvoří úloha ve win aplikaci plánovač úloh, která bude spouštět aplikaci EA Baseline Manager a předá jí cestu na příslušný json soubor jako parametr příkazové řádky.

Instalace a konfigurace EA Baseline Manager

Vytvoření souboru appsettings.json

Snímek obrazovky 2022-04-25 095137.png

Instalace a konfigurace EA Baseline Manager

Backup DbTable

Tabulka v databázi pro ukládání záloh odmazávaných baselines.
Může být součástí přímo schématu EA Repository, nebo být umístěna zcela jinde.
Po nastavení všech potřebných parametrů k zálohování Baselines a po vytvoření tabulky ve Vaši databázi můžete spuštit EA Baseline Manager.

DBTABLE.PNG

ManagerSettings: 

Snímek obrazovky 2022-04-26 155609.png

Backup:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155014.png

Application: 

Snímek obrazovky 2022-04-26 155219.png


Zakládací script do databází 

Pro MySQL

 

CREATE TABLE `baseline_backup` (
`Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`RepositoryName` VARCHAR(40) NOT NULL,
`PackageGuid` VARCHAR(40) NOT NULL,
`BaselineNote` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`BaselineContent` BLOB NULL DEFAULT NULL,
`BaselineCreatedBy` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`BaselineCreatedAt` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
`BackupCreated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`Id`) USING BTREE
)

Pro PostgreSQL

CREATE TABLE "baseline_backup" (
"Id" SERIAL,
"RepositoryName" VARCHAR(40) NOT NULL,
"PackageGuid" VARCHAR(40) NOT NULL,
"BaselineNote" VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
"BaselineContent" BYTEA NULL DEFAULT NULL,
"BaselineCreatedBy" VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
"BaselineCreatedAt" TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
"BackupCreated" TIMESTAMP NOT NULL
);

Instalace a konfigurace EA Baseline Manager

Backup - DiskDirectory

Adresář na disku, do kterého jsou ukládány zálohy odmazávaných baselines.

Po nastavení všech potřebných parametrů k zálohování a po spuštění EA Baseline Manageru, se vytvoří složka "s Vaším názvem", kde budou uchovány baseline zálohy. 

Capture.PNG

ManagerSettings:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155609.png

Backup:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155014.png

Application:

Snímek obrazovky 2022-04-26 155219.png