Otázky & Odpovědi

Zde najdete seznam nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Otázky se mohou týkat technických problémů, informací ohledně licencování, nákupu portálu, instalace portálu, tipy a triky k používání portálu a cokoliv dalšího, co souvisí s aplikací Enterprise Architect Information Portal.

Mohu mít zaregistrovaných více personal licencí?

question_mark_1.png

Otázka

Mohu mít zaregistrovaných více osobních (personal) licencí?


Odpověď

Ano, pokud budete dodržovat pravidla licencování, můžete mít zaregistrovaný libovolných počet osobních (nebo také NP-EDU, které se to rovněž týká) licencí.

Nastavení rozměru elementu na diagramu

question_mark_1.png

Otázka

Po přidání elementu na diagram má element špatný rozměr. Co dělat?


Odpověď

V aplikaci Enterprise Architect kliknete na Configure, poté Options. V otevřeném okně kliknete na Cloud a zaškrtněte volbu Auto create Diagram Image and Image Map (each time a Diagram is saved).

Je potřeba nastavení u každého projektu!

EA na ticket otázky a odpovědi_0.png

Nefunguje vyhledávání s českými znaky

question_mark_1.png

Otázka

Ve fulltextovém vyhledávání se mi nezobrazují české znaky. Co je špatně?


Odpověď

Pravděpodobně nemáte na DB (instalace databáze, ve které máte vytvořenou repozitory EA) správně nastavené coalesce.

Problém s licenčním klíčem

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se vyskytne problém s licenčním klíčem?


Odpověď

  1. Je potřeba smazat configurační soubor appsettings.json v instalační složce infoportu, restartovat server a spustit základní localhost a znovu naconfigurovat aplikaci 
  2. Nebo v appsettings nahradit licenční klíč 

Obrázek diagramu je příliš malý

question_mark_1.png

Otázka

Obrázek diagramu vidím příliš malý. Čím to je?


Odpověď

Musí se nastavit hodnota diagramu na 400% a Image Memory Limit na 256 (Nastavení optimálního zoomu).

Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe?

question_mark_1.png

Otázka

Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe?


Odpověď

Ne, InfoportLauncher by nebyl schopen rozpoznat aktuálně běžící verzi.

Špatné zobrazení detailu

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když mám problémy se zobrazováním detailu?


Odpověď

V dynamickém detailu se musí nastavit šířka pole.

Špatné zobrazení diagramu

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když na klientovi vidím špatně diagram, ale na portálu správně?


Odpověď

Pokud na klientovi vidíte špatně diagram (rozhozená grafika) a na serveru správně, může to být tím, že nemáte správně nainstalované MDG technologie.

 

Po editaci se neobjeví změna v Enterprise Achitect

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se po editaci v portálu změna neobjeví v Enterprise Architect?


Odpověď

Je potřeba v Enterprise Architect kliknout pravým tlačítkem na "package". Klikneme na "contents" a pak dáme "reload current package". Tím se nám balíček obnoví a změna se v Enterprise Architect propíše.

EA otázky a odpovědi.png

 

Pokud nelze připojit EA repository kvůli špatnému heslu k EAP (Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní)

question_mark_1.png

Otázka

Pokud, během připojování EA repository, v konfiguračním manageru systém hlásí "Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní" a přitom jste si jistí, že jméno i cesta je správně, jak problém vyřešit?


Odpověď

  1. Znovu zkontrolovat jméno a heslo - ideálně zkopírovat cestu do clipboardu a spustit z příkazové řádky.
  2. Zkontrolovat zda není na začátku či konci hesla / uživatelského jména mezera.
  3. Vykopírovat EAP zástupce (popřípadě celý adresář EA infoportu) ze systémových složek do kořenového adresáře (např. do  C:\EAInfoport). Pozor, systémové složky, do kterých Windows omezuje přístup, jsou například i Program Files a Program Files (x86)

 

Chyba při migraci

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se při migraci objeví chyba typu
(Column 'AspNetUsers.Id' is not of same collation as referencing column 'VisitedDetails.UserId' in foreign key 'FK_VisitedDetails_AspNetUsers_UserId'.
Could not create constraint or index. See previous errors.
) ?


Odpověď

Ověřte si, jestli databázové tabulky a databázové schéma mají stejný collation.

 

Není podporována funkce "zpět" prohlížečem

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se chci vrátit zpátky funkci v prohlížeči z portálu ?


Odpověď

Při přechodu mezi repozitářemi nebo portálem není podporováno vrácení zpátky funkci prohlížečem.

 

Nejde synchronizace uživatele proti Enterprise Architect

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se mi uživatel nesynchronizuje proti Enterprise Architect ?


Odpověď

Ujistěte se, že má uživatel přístup do dané repositáře. 
Administrátor portálu se nebere automaticky jako uživatel repositáře a musí být do repositáře exaktně přiřazen, jinak nebude propojen s Enterprise Architectem.

 

Jak se poprvé administrátor přihlásí do Infoportu?

question_mark_1.png

Otázka

Jak se administrátor poprvé přihlásí do Infoportu ?


Odpověď

Administrátor se poprvé přihlásí pomocí přihlašovacích údajů: 

Uživatelské jméno: admin
Heslo: P@ssw0rd

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo!

 

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data?

question_mark_1.png

Otázka

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data? 


Odpověď

Infoportál nebude schopný správně vyhodnocovat své vlastní oprávnění na balíčkách.
Bylo přidáno nové tlačítko do editace repozitáře, které vynuluje veškeré nastavení oprávnění na balíčkách a vyřeší problém se zmigrovanou repozitáří.

 

Nedaří se doběhnout service kvůli mysql date v db

question_mark_1.png

Otázka

Co dělat, když se objeví chyba Unable to convert MySQL date/time to System.DateTime, set AllowZeroDateTime=True or ConvertZeroDateTime=True in the connection string. See https://mysqlconnector.net/connection-options/ ?


Odpověď

Pokud se objeví tato chyba, mělo by stačit dát na konec connection stringu ConvertZeroDateTime=True;.

 

Nelze vidět nové modely v Infoportálu se základními oprávněními

question_mark_1.png

Otázka

Mám připojenou repozitář do Infoportálu. V Enterprise Architectu jsem vytvořil nový rootový node (nový model), ale v Infoportálu ho bohužel uživatel se základními oprávněními nevidí. Jak tento problém vyřešit?


Odpověď

Ve verzi 7.x je uživatel bohužel nucen smazat repozitář a znovu ho vytvořit.
Od verze 8.x je pro všechny přidáno tlačítko do editace repozitáře, které vyresetuje oprávnění a tím vytvoří defaultní oprávnění na nově vytvořeném modelu.

Uživatelé, kteří vlastní Medium Business Edition a výše mají též možnost si za admina repozitáře nebo vlastníka modelu nastavit toto defaultní oprávnění ručně přes záložku Oprávnění ve stromečku.

 

Proč nejde LDAP přihlášení/odhlášení?

question_mark_1.png

Otázka

Proč nejde LDAP přihlášení/odhlášení?


Odpověď

 

Od verze 8.0.1.x jsme normalizovali Windows Autentizaci podle .Net 6 knihoven.
Windows uživatel, který není v LDAP se nebude moci přihlásit. Automaticky se budou přihlašovat jen uživatelé ověření proti LDAP a bez možnosti odhlášení.
Pro přihlášení mimo LDAP si bude muset správce přenastavit v appsettings.json položku AutomaticLogin v sekci LDAP na false a restartovat Infoport. Odebere se možnost automatického přihlášení, ale přes Login Page se bude moci ověřit i uživatel, který není v LDAP, ale jen v databázi.

Automatické přihlašování windows serveru

EA Infoport a některé další tooly běží pouze pokud je na serveru přihlášen uživatel (tj. nelze je provozovat jako windows service). To je způsobeno tím, že tyto tooly pracují s grafickou vrstvou a ta není, systémovým službám, dostupná.

Tento problém lze vyřešit nastavením automatického přihlašování, vybraného uživatele, na server a to několika způsoby viz:

Varianta User Management Applet

Full steps:
Disabling CTRL+ALT+DEL logon requirement
To set auto-login account