Skip to main content

Připojení k www portálu

Kde naleznete www portál pro přístup k vašemu modelu přes HTTPs

Portál naleznete na adrese:

https://portal.repozitory.cz

Na tomto odkazu se zobrazí dialog, ve kterém vyplňte jméno a heslo, které vám bylo zaslánl v registračním emailu, popřípadě to, které obdržíte od svého správce repository.

image-1650540183109.png