Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

528 total results found

EA Infoport - Dokumentace CZ

Manuály a instalační postupy, k aplikace EA Infoport, v českém jazyce.

EA Infoport - documentation in English language

User manual, admin manual, installation guides and more documentation.

Tipy & triky & postupy

Různé postupy a návody, které nemusí přímo souviset s aplikací EA Infoport.

Rychlý instalační postup

Manuál jak zakoupit a rychle nainstalovat EAInfoport - za ideálních podmínek

Uživatelský manuál

Tento manuál slouží pro popis jednotlivých funkcionalit portálu, z pohledu uživatele. Jednotlivé screenshoty obrazovek se mohou mírně lišit, v závislosti na konkrétní verzi EA InfoportT3.

Instalační manuál

Příručka administrátora pro instalaci, aktualizaci a správu aplikace Enterprise Architect Information Portal. Příručka je platná pro verzi 7.3. Tato dokumentace obsahuje kompletní informace, které jsou potřeba pro instalaci aplikace EA Infoport na různé dat...

Otázky & Odpovědi

Zde najdete seznam nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Otázky se mohou týkat technických problémů, informací ohledně licencování, nákupu portálu, instalace portálu, tipy a triky k používání portálu a cokoliv dalšího, co souvisí s aplikací Enterprise Archite...

Quick Installation Guide

A quick installation guide which provides a simple approach how to install the EA Infoport under an ideal condition.

User Manual

This user manual describes an EA Infoport from user point of view. Includes description of application features. The screen shots can slightly differs depends on particular application version.

Installation Manual

A guide for installation, actualization and manage the EA Infoport application. This guide contains complete information how to install, maintain, manage and update the application in both manual and automatized way.

Question & Answer

List of the most common questions and answers to them. Questions can relate technical, license, and methodology matters. You can find also tips & tricks here and anything else related to Enterprise Architect Information Portal.

Hosting a podpora Enterprise Architect

Návody, které se týkají hostingu EA, včetně portálu a obdobné informace.

EA Baseline Manager

Je implementován jako konzolová aplikace, kterou lze spouštět z příkazového řádku (popřípadě ze scheduleru, např. windows plánovač úloh) a lze ji na vstupu předat odkaz na konfigurační json soubor. Aplikace podporuje následující databáze: MS SQL PostgreSQ...

Metodika a metodický plugin

Informace a postupy týkající se metodického pluginu

Základní požadavky

Instalační manuál

Kapitola obsahuje základní softwarové a hardwarové požadavky pro správnou funkci aplikace Enterprise Architect Information Portal.

Instalační postupy

Instalační manuál

Instalační postup pro zprovoznění EaInfoportT3 na vlastním serveru. Instalaci všech komponent je potřeba provádět pod uživatelským účtem Windows ( např: technický uživatel). Nikoliv tedy pod účtem např. system service. Poznámka: Všechny podtrhnuté údaje v i...

Configuration Manager

Instalační manuál

Slouží k nastavení Infoportálu. Po prvním spuštění EaInfoportT3.exe, nám konsole zahlásí, že poslouchá na localhostu s určitým portem. "Now listening on: http://localhost:64297" Po zadání URL do webového prohlížeče, se nám načte „Configuration Manager...

Konfigurace aplikace

Instalační manuál

Kapitola obsahuje nastavení konfigurační aplikace a nastavení připojení k Infoportu.

Spuštění EaInfoportT3

Instalační manuál

V adresáři EAInfoportT3 spustíme soubor EaInfoportT3.exe. Po naběhnutí aplikace (může trvat několik minut) ověříme správný chod aplikace zadáním výše nastavené url do browseru. Běh více instancí portálu: běh více instancí portálu na jednom serveru nastavíme ...

Basic Requirements

Installation Manual

This chapter contains basic software and hardware requirements for the Enterprise Architect Information Portal application to function properly.

Installation Procedures

Installation Manual

The installation procedure for commissioning EaInfoportT3 on your own server. All components must be installed under a Windows user account (e.g.: technical user). Therefore, not under an account, such as system service. Note: All underlined information in ...

Configuration Manager

Installation Manual

Used to set up the Infoportal. After running EaInfoportT3.exe for the first time, the console tells us that it is listening on a localhost with a certain port.. "Now listening on: http://localhost:64297" After entering the URL into the web browser, th...

Application Configuration

Installation Manual

Running EaInfoportT3

Installation Manual

In the EAInfoportT3 directory, run the EaInfoportT3.exe file. After the application starts (it may take a few minutes), verify the correct operation of the application by entering the url set above in the browser. Follow this procedure and run EaInfoportT3.e...

Přihlášení do aplikace

Uživatelský manuál

Tato kapitola popisuje možnosti přihlášení do aplikace EaInfoportT3. Portál podporuje několik způsobů přihlášení, které jsou popsány v následujících kapitolách. Přihlášení může být manuální (například pomocí uživatelského účtu, nebo pomocí účtu návštěvník),...

Základní popis uživatelského rozhraní

Uživatelský manuál

Základní koncept uživatelského rozhraní se skládá z několika základních prvků, které budou v této kapitole popsány.

Odhlášení z aplikace

Uživatelský manuál

Uživatel se může z aplikace odhlásit manuálně, nebo může být odhlášen automaticky z důvodu nečinnosti.

Správa vlastního uživatelského účtu

Uživatelský manuál

Uživatel portálu, si může upravit detaily svého účtu, nastavení jazyka, ve kterém chce mít zobrazeno uživatelské rozhraní portálu a další detaily. K tomuto účelu slouží funkce „Uživatelské nastavení.“ Pro otevření uživatelského nastavení je nutné kliknout na...

Oblíbené - osobní pohled

Uživatelský manuál

EA Infoport podporuje systém záložek. Každý uživatel má k dispozici své záložky (jedná se vlastně o obdobu favorites) a může si do něj zařadit z hlavního stromečku, vybrané package, elementy a diagramy. Je to použitelné například v případě, že uživatel pracuje...

Slovník - Glossary

Uživatelský manuál

EA Infoport dokáže zobrazit slovník repository Enterprise Architect (je to standardní funkčnost EA). Slovník se skládá z výrazu, typu (obecný slovník, produktový slovník atd.) a jeho významu. Je to zejména vhodné pro vysvětlení významu použitých zkratek. Gl...

Fulltextové vyhledávání

Uživatelský manuál

Informační portál podporuje fulltextové vyhledávání přes celou repository modelu. Vyhledané elementy / diagramy se zobrazí v seznamu, který lze filtrovat nebo třídit. U vyhledaných elementů lze zobrazit jejich detail nebo si je najít ve stromečku.

Instalace a konfigurace EA Baseline Manager

EA Baseline Manager

Pokud aplikace nenalezne u package specifickou konfiguraci, použije defaultní. EA Baseline Manager je schopný automaticky, bez zásahu uživatele, mazat baselines existující na jednotlivých balíčcích a to na základě konfigurace. Odmazávání bude probíhat v na...

Repozitář (repository browser)

Uživatelský manuál

Repozitář zobrazuje fyzickou strukturu repository tak, tedy hierarchii (stromeček) balíčků (packages), elementů, diagramů a dalších prvků. Svou funkcionalitou se jedná o obdobu browseru (či repository browseru) v nástroji Enterprise Architect a zobrazuje data...

Pohledy

Uživatelský manuál

Pohledy umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Tedy, pokud je například procesní model společnosti organizační struktura, návrh architektury atd. zanořen hluboko ve struktuře repository, tato funkcionalita jej umožňuje zpříst...

Instalace programu EaInfoport

Rychlý instalační postup

Tento popis zprovoznění systému EaInfoport předpokládá ideální stav, kdy platí že: Jsou splněny doporučené hardwarové požadavky (procesor, paměť, disk) Operační systém obsahuje předinstalovaný .NET Framework 4.7.1 Windows 10 Fall Creators Update (versio...

Mohu mít zaregistrovaných více personal licencí?

Otázky & Odpovědi

Otázka Mohu mít zaregistrovaných více osobních (personal) licencí? Odpověď Ano, pokud budete dodržovat pravidla licencování, můžete mít zaregistrovaný libovolných počet osobních (nebo také NP-EDU, které se to rovněž týká) licencí.

Nastavení rozměru elementu na diagramu

Otázky & Odpovědi

Otázka Po přidání elementu na diagram má element špatný rozměr. Co dělat? Odpověď V aplikaci Enterprise Architect kliknete na Configure, poté Options. V otevřeném okně kliknete na Cloud a zaškrtněte volbu Auto create Diagram Image and Image Map (each time...

Nefunguje vyhledávání s českými znaky

Otázky & Odpovědi

Otázka Ve fulltextovém vyhledávání se mi nezobrazují české znaky. Co je špatně? Odpověď Pravděpodobně nemáte na DB (instalace databáze, ve které máte vytvořenou repozitory EA) správně nastavené coalesce.

Problém s licenčním klíčem

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když se vyskytne problém s licenčním klíčem? Odpověď Je potřeba smazat configurační soubor appsettings.json v instalační složce infoportu, restartovat server a spustit základní localhost a znovu naconfigurovat aplikaci  Nebo v appsetting...

Obrázek diagramu je příliš malý

Otázky & Odpovědi

Otázka Obrázek diagramu vidím příliš malý. Čím to je? Odpověď Musí se nastavit hodnota diagramu na 400% a Image Memory Limit na 256 (Nastavení optimálního zoomu).

Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe?

Otázky & Odpovědi

Otázka Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe? Odpověď Ne, InfoportLauncher by nebyl schopen rozpoznat aktuálně běžící verzi.

Špatné zobrazení detailu

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když mám problémy se zobrazováním detailu? Odpověď V dynamickém detailu se musí nastavit šířka pole.

Špatné zobrazení diagramu

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když na klientovi vidím špatně diagram, ale na portálu správně? Odpověď Pokud na klientovi vidíte špatně diagram (rozhozená grafika) a na serveru správně, může to být tím, že nemáte správně nainstalované MDG technologie.  

Po editaci se neobjeví změna v Enterprise Achitect

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když se po editaci v portálu změna neobjeví v Enterprise Architect? Odpověď Je potřeba v Enterprise Architect kliknout pravým tlačítkem na "package". Klikneme na "contents" a pak dáme "reload current package". Tím se nám balíček obnoví a ...

Pokud nelze připojit EA repository kvůli špatnému heslu k EAP (Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní)

Otázky & Odpovědi

Otázka Pokud, během připojování EA repository, v konfiguračním manageru systém hlásí "Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní" a přitom jste si jistí, že jméno i cesta je správně, jak problém vyřešit? Odpověď Znovu zkontrolovat jmén...

Chyba při migraci

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když se při migraci objeví chyba typu(Column 'AspNetUsers.Id' is not of same collation as referencing column 'VisitedDetails.UserId' in foreign key 'FK_VisitedDetails_AspNetUsers_UserId'.Could not create constraint or index. See previous er...

Není podporována funkce "zpět" prohlížečem

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když se chci vrátit zpátky funkci v prohlížeči z portálu ? Odpověď Při přechodu mezi repozitářemi nebo portálem není podporováno vrácení zpátky funkci prohlížečem.  

Nejde synchronizace uživatele proti Enterprise Architect

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když se mi uživatel nesynchronizuje proti Enterprise Architect ? Odpověď Ujistěte se, že má uživatel přístup do dané repositáře. Administrátor portálu se nebere automaticky jako uživatel repositáře a musí být do repositáře exaktně přiřaze...

Jak se poprvé administrátor přihlásí do Infoportu?

Otázky & Odpovědi

Otázka Jak se administrátor poprvé přihlásí do Infoportu ? Odpověď Administrátor se poprvé přihlásí pomocí přihlašovacích údajů: Uživatelské jméno: adminHeslo: P@ssw0rdPo prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo!  

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázová data?

Otázky & Odpovědi

Otázka Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data?  Odpověď Infoportál nebude schopen správně vyhodnocovat svá vlastní oprávnění na balíčkách.Bylo přidáno nové tlačítko do editace repozitáře, kt...

Nedaří se doběhnout service kvůli mysql date v db

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když se objeví chyba Unable to convert MySQL date/time to System.DateTime, set AllowZeroDateTime=True or ConvertZeroDateTime=True in the connection string. See https://mysqlconnector.net/connection-options/ ? Odpověď Pokud se objeví tato ...

Nelze vidět nové modely v Infoportálu se základními oprávněními

Otázky & Odpovědi

Otázka Mám připojenou repozitář do Infoportálu. V Enterprise Architectu jsem vytvořil nový rootový node (nový model), ale v Infoportálu ho bohužel uživatel se základními oprávněními nevidí. Jak tento problém vyřešit? Odpověď Ve verzi 7.x je uživatel bohuž...

Installation of the EAInfoport Program

Quick Installation Guide

This description of commissioning the EAInfoport system assumes an ideal situation where the following applies: Recommended hardware requirements (processor, memory, disk) are met The operating system includes the pre-installed .NET Framework 4.7.1 Windows ...

Can I have more than one personal licence registered?

Question & Answer

Question Can I have more than one personal licence registered? Answer Yes, if you follow the licensing rules, you can have any number of personal (or NP-EDU as well) licences registered.