Skip to main content

Správa vlastního uživatelského účtu

Uživatel portálu, si může upravit detaily svého účtu, nastavení jazyka, ve kterém chce mít zobrazeno uživatelské rozhraní portálu a další detaily.
K tomuto účelu slouží funkce „Uživatelské nastavení.“
Pro otevření uživatelského nastavení je nutné kliknout na záložku s uživatelským jménem.
Po kliknutí na záložku s uživatelským jménem se zobrazí formulář pro úpravu profilu.