Skip to main content

Vyhledávání dle PATH

Pokud uživatel zvolí vyhledávání dle PATH, vyhledá se element, který se nachází na uvedené cestě.

dle path.png


Do pole "Cesta k elementu" uživatel vypíše nebo vloží zkopírovanou ea cestu (jde o posloupnost packages a elementů oddělených tečkou)a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

dle path1.png


Tlačítko "Vyhledat" uživatele přesměruje na daný element. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

ea path vyhledáno.png