Skip to main content

Books

EA Baseline Manager

Je implementován jako konzolová aplikace, kterou lze spouštět z příkazového řádku (popřípadě ze scheduleru, např. windows pláno...

Hosting a podpora Enterprise Architect

Návody, které se týkají hostingu EA, včetně portálu a obdobné informace.

Instalační manuál

Příručka administrátora pro instalaci, aktualizaci a správu aplikace Enterprise Architect Information Portal. Příručka je platn...

Installation Manual

A guide for installation, actualization and manage the EA Infoport application. This guide contains complete information how...

Metodika a metodický plugin

Informace a postupy týkající se metodického pluginu

Otázky & Odpovědi

Zde najdete seznam nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Otázky se mohou týkat technických problémů, informací ohledně licenco...

Question & Answer

List of the most common questions and answers to them. Questions can relate technical, license, and methodology matters. You ca...

Quick Installation Guide

A quick installation guide which provides a simple approach how to install the EA Infoport under an ideal condition.

Rychlý instalační postup

Manuál jak zakoupit a rychle nainstalovat EAInfoport - za ideálních podmínek

User Manual

This user manual describes an EA Infoport from user point of view. Includes description of application features. The screen sho...

Uživatelský manuál

Tento manuál slouží pro popis jednotlivých funkcionalit portálu, z pohledu uživatele. Jednotlivé screenshoty obrazovek se mohou...