Skip to main content

Uživatelský manuál

Tento manuál slouží pro popis jednotlivých funkcionalit portálu, z pohledu uživatele. Jednotlivé screenshoty obrazovek se mohou mírně lišit, v závislosti na konkrétní verzi EA InfoportT3.

Přihlášení do aplikace

Tato kapitola popisuje možnosti přihlášení do aplikace EaInfoportT3. Portál podporuje několik způ...

Základní popis uživatelského rozhraní

Základní koncept uživatelského rozhraní se skládá z několika základních prvků, které budou v této...

Odhlášení z aplikace

Uživatel se může z aplikace odhlásit manuálně, nebo může být odhlášen automaticky z důvodu nečinn...

Správa vlastního uživatelského účtu

Uživatel portálu, si může upravit detaily svého účtu, nastavení jazyka, ve kterém chce mít zobraz...

Oblíbené - osobní pohled

EA Infoport podporuje systém záložek. Každý uživatel má k dispozici své záložky (jedná se vlastně...

Slovník - Glossary

EA Infoport dokáže zobrazit slovník repository Enterprise Architect (je to standardní funkčnost E...

Fulltextové vyhledávání

Informační portál podporuje fulltextové vyhledávání přes celou repository modelu. Vyhledané eleme...

Repozitář (repository browser)

Repozitář zobrazuje fyzickou strukturu repository tak, tedy hierarchii (stromeček) balíčků (packa...

1. Zobrazení repozitáře

Uživatel si může zobrazit obsah, aktuálně zvoleného repozitáře, kliknutím na příkaz „Repozitář“. ...

2. Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Formulář (obrazovka) repozitáře obsahuje několik základních prvků, které jsou popsány podrobně v ...

2.1. Stromeček repository

Stromeček repository má obdobnou funkcionalitu, jako browser (repository browser) nástroje Enterp...

2.2. Skrývání stromečku repozitáře

Zobrazení diagramu po skrytí stromečku repozotáře.

Zapnutí/vypnutí editace stromečku repozitáře

Pokud uživatel zaškrtne malou ikonku v levé horní části stromečku, stromeček se přepne do aktivní...

2.3.1. Manipulace se stromečkem repository

Pokud má uživatel příslušná oprávnění, může přesouvat položky ve stromečku (diagramy, package, el...

2.3.2. Interní dokument

Uživatel může vytvářet a editovat (aktualizovat) tzv. interní artefakty, tj. objekty (dokumenty, ...

2.3.3. Klonování

Uživatel může vytvořit kopii elementu, diagramu, package nebo celé struktury. Pokud je pod kopíro...

2.3.4. Vytvořit pohled

Vytvořit pohled, umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Pokud je...

2.3.5. Export/Import XML

EA Infoport podporuje export XMI vybraného package (a podřízených) do formátu XMI, který je možné...

2.4. Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem

Posuvník umožňuje rozšiřovat šířku stromečku repozitáře.   

2.5. Popis příkazů v kontextovém menu

Kontextové menu lze aplikovat na prvek repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.Prvky tohoto...

2.5.1. Celá obrazovka

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Celá obrazovka nám umožní vidět detai...

2.5.2. Najít v repozitory browseru

Pokud si uživatel například vyhledá jakýkoliv artefakt skrz „Vyhledávání“, tak se mu zobrazí jeho...

2.5.3. Kopírovat URL adresu

Uživatel si může zkopírovat URL adresu a poslat kolegovi.Kolega si tuto URL bude moci zobrazit po...

2.5.4. Kopírovat EA adresu

V EaInfoportT3 je možnost nechat si zkopírovat cestu skrz repozitory tree až k příslušnému artefa...

2.5.5. URL pro přímý přístup

Uživatel si může zkopírovat URL pro přímý přístup a poslat kolegovi.Kolega si tuto URL bude moci ...

2.5.6. Vynucené obnovení

Vynucené obnovení je prakticky „Refresh“ a využije se v případě, že byla na artefaktu udělána změ...

2.5.7. Zoom

EaInfoportT3 obsahuje několik možností přibližování.  Přiblížit Oddálit Resetovat zoom diagram...

2.5.7.1. Přiblížit

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Máme 2 možnosti přiblížení diagramu...

2.5.7.2. Oddálení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Máme 2 možnosti oddálení diagramu: ...

2.5.7.3. Resetování zoomu diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem V případě, že se uživatel chce vrát...

2.5.7.4. Resetování pozice diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem V případě, že se uživatel chce vrát...

2.5.8. Elementy na diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem Když se uživatel nachází na detailu...

2.6. Skrývání textových informací v detailu prvku

Tlačítko slouží ke skrytí informací pod diagramem. Zde vidíte stejný diagram se skrytím detail...

2.7. Informace o prvku repository

Pokud je v detailu zobrazen package, element a prvky elementu (jako je například atribut třídy, o...

2.7.1. Ikonky na artefaktech

2.8. Detail elementu / package / diagramu

Tato největší část obrazovky, obsahuje detail prvku (diagramu, elementu, package a dalších), kter...

2.9. Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

U balíčků, diagramů a elementů jsou vidět komentáře z EA a také je můžeme upravovat a přidávat....

3. Nastavení dynamického detailu

Nastavení dynamického detailu umožňuje uživateli přizpůsobit si viditelnost různých prvků v detai...

3.1. Nastavení dynamického detailu Uživatelé

Zde se nastavuje dynamický detail pro přihlášeného uživatele. Nastavení dynamického detailu na u...

3.2. Nastavení dynamického detailu Skupiny

Zde se nastavuje dynamický detail pro skupiny v repozitáři. Můžeme nastavit typ detailu (artef...

3.3. Nastavení dynamického detailu Repozitář

Zde se nastavuje dynamický detail pro repozitář.  Můžeme nastavit typ detailu (artefakty, osta...

3.4. Dynamický detail - tagované hodnoty

Dynamický detail má nyní možnost přidat odkaz na tagovanou hodnotu elementu. Uživatel dokáže prop...

4. Filtr stromečku repozitory

Filtr stromečku repository uživateli umožňuje skrýt/zobrazit elementy a stereotypy ve stromečku. ...

5. Nedávno navštívené

V "Nedávno navštívené" umožňuje vidět historii prokliků. V tabulce vidíme: Datum Čas Diag...

6. Seznam přístupových klíčů

https://doc.eainfoport.cz/books/uzivatelsky-manual/chapter/pristupove-klice Kdykoli uživatel pou...

7. Vynucené obnovení kořenů repozitory

Vynucené obnovení kořenů repozitory je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „Repozitory“ ...

Nastavení intervalu upozornění změny v diagramu

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifika...

Archivace diagramů

Admin repozitáře má nyní novou možnost nastavit v "Detailu repozitáře" počet archivovaných diagra...

Sdílení obrázků

Přidali jsme nové tlačítko do bočního menu na detailu diagramu, které vytvoří odkaz na .png soubo...

6. Seznam přístupových klíčů

Novější verze https://doc.eainfoport.cz/books/uzivatelsky-manual/chapter/pristupove-klice Kdykol...

Pohledy

Pohledy umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Tedy, pokud je ...

Publikace

Jde o zcela jiný pohled na repository EA - publikace vybraných diagramů v libovolně definované st...

Sekce

Základním stavebním kamenem v publikaci jsou takzvané „Sekce“, které odpovídají ve struktuře firm...

Struktura publikačního modulu

Použití publikačního modulu je vhodné například pro procesní knihy, IS architekturu společnosti, ...

Přesunout sekci

Uživatel může měnit pořadí jednotlivých sekcí. Pro změnu pořadí uživatel klikne na tlačítko „Pře...

Vytvoření sekce

Sekce může tvořit pouze uživatel, který má přiřazenou roli „Vlastník“ v aktuální či nadřazené sek...

Editace sekce

V editované sekci může uživatel editovat "název sekce", "popis sekce", "barvu sekce", může změnit...

Smazání sekce

Smazání sekce slouží k odstranění dané sekce, přičemž se odstraní i podřazené sekce a publikace. ...

Stavy publikací

Publikování diagramu Schvalování publikací Historizace publikovaných diagramů Logování změn ...

Publikování diagramu

Publikování diagramu se provádí z repository. Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem ...

Schvalování publikací

Pokud je v sekci vyžadováno schválení publikací, pak se diagram zobrazí v sekci pouze vlastníkům ...

Historizace publikovaných diagramů

Historické artefakty (jsou to artefakty, jimž vypršela platnost publikace) slouží k zachování zam...

Logování změn v publikaci

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a da...

Historické publikace

Historické artefakty (jsou to artefakty, jimž vypršela platnost publikace) slouží k zachování zam...

Nastavení defaultních práv sekce

Nastavení defaultních práv sekce najdeme pod ikonkou "Upravit". Uživateli se zobrazí následu...

Práva v publikačním modulu

U každé sekce je možné nastavení vlastního oprávnění.Jestliže sekce nemá nastavené oprávnění, pře...

Nastavení oprávnění uživatelů a skupin

Existuji 3 úrovně oprávnění:  Nejnižší oprávnění je "Čtenář", který má možnost publikované dia...

Správa repozitáře

V každém repozitáři existují tři základní oprávnění, které se dají přiřadit uživateli a skupině. ...

Správa repozitáře

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa repozitáře (Jen přihlá...

Správa uživatelů

Pokud jsme si zvolili správu uživatelů, dostaneme se na "Seznam uživatelů" v repozitáři. Zde m...

Tvorba nového uživatele

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.K vytvoření uživatele jsou pole "Př...

Přiřazování skupin uživateli

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených skupin na určitém u...

Přiřazování oprávnění uživateli

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na urči...

Editovat uživatele

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelůZískali jsme možnost editovat zvolené...

Odebrání uživatele

Zvolili jsme červené tlačítko "Odebrat", získali jsme možnost odebrat zvoleného uživatele.Po da...

Správa skupin

Pokud jsme si zvolili správu skupin, dostaneme se na "Seznam skupin" v repozitáři. Zde můžeme ...

Tvorba nové skupiny

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v seznamu skupin, získali jsme možnost vytvořit novou s...

Přiřazování uživatelů skupině

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených uživatelů na urči...

Přiřazování oprávnění skupině

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na urči...

Editovat skupinu

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelůZískali jsme možnost editovat zvoleno...

Smazání skupiny

Zvolili jsme červené tlačítko "Smazat", získali jsme možnost smazat zvolenou skupinu.Po dalším ...

Správa oprávnění

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v repozitáři. Zde m...

Přiřazování oprávnění skupinám

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny" Dostali jsme se do Seznamu skupin, ke kterým je přiřazeno...

Přiřazování oprávnění uživatelům

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"Dostali jsme se do Seznamu uživatelů, ke kterým je přiřa...

Detail repozitáře

Pokud jsme si zvolili "Detail repozitáře", můžeme repozitář editovat.Můžeme změnit jeho název, po...

Přehled odběrů upozornění

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifika...

Správa portálu

Správu portálu může vidět jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce portálu.

Správa portálu

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa portálu (Jen přihláš...

Správa uživatelů v portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde m...

Tvorba nového uživatele v portálu

Pro tvorbu nového uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů. ...

Editovat uživatele v portálu

Pro editaci uživatele v portálu klikne správce na tlačítko "Editovat". Správci se zobrazí násl...

Odebrání uživatele v portálu

Pro odebrání/smazání uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Smazat" v Seznamu uživatelů. ...

Oprávnění uživatele portálu

Správce portálu může přidělit a odebrat uživateli "Správce portálu", pro přiřazení a odebrání toh...

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli "Správce portálu". Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je...

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli "Správce portálu". Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je...

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Správce portálu po kliknuntí na tlačítko "Repozitáře" v Seznamu uživatelů může přidělit a/nebo od...

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří. Po kliknutí na tla...

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří. Po kliknutí na tlač...

Seznam smazaných uživatelů

Tady se nachází seznam všech smazaných uživatelů. Pokud chcete obnovit smazaného uživatele, ...

Správa oprávnění v portálu

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v portálu.Správce port...

Přiřazení oprávnění Správce portálu uživateli

Správce portálu může přidělit uživateli oprávnění Správce portálů. Po kliknutí na tlačítko "Př...

Odebrání oprávnění Správce portálu uživateli

Správce portálu může odebrat uživateli oprávnění Správce portálu. Po kliknutí na tlačítko "Ode...

Seznam repozitářů v portálu

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená...

Správa Active Directory

Pokud používáte přihlašovaní přes AD musíte být administrátor, než se přihlásíte přes AD (než ho ...

Configuration Manager

Viz sekce Configuration Manager v Instalačním manuálu

Statistics

Pokud má uživatel klíč, tak si Statistiky může zobrazit aniž by byl přihlášený. Výstupem statisti...

Přehled odběrů upozornění

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifika...

Přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou Active Directory skupinu

V Infoportu je možné nastavit zákaz přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou Active Directory ...

Přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou OpenID skupinu

V Infoportu je možné nastavit zákaz přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou OpenID skupinu. 

Auditní logy

Infoport nyní umožnuje logovat změny v Enterprise Architect databázi, změny v Infoport oprávněníc...

Oprávnění na balíčku

Přístupové klíče