Skip to main content

Slovník - Glossary

EA Infoport dokáže zobrazit slovník repository Enterprise Architect (je to standardní funkčnost EA). Slovník se skládá z výrazu, typu (obecný slovník, produktový slovník atd.) a jeho významu. Je to zejména vhodné pro vysvětlení významu použitých zkratek.

Glossary lze editovat přímo v Infoportu nebo v nástroji Enterprise Architect.

Slovník se zobrazuje ve formě filtrovatelného seznamu. Lze tedy vyhledat určitý typ výrazů, nebo fultextově vyhledat výskytu určitého slova.

Pro vytvoření, editaci a mazání glosáře musí mít uživatel přiřazeno oprávnění "Správce portálu, Správce repozitáře nebo Editor Glosáře".