Skip to main content

Vytvoření sekce

Sekce může tvořit pouze uživatel, který má přiřazenou roli „Vlastník“ v aktuální či nadřazené sekci.

V sekci lze nastavit, zda je přístup pro čtení defaultně povolen - pak lze explicitně vybrat uživatele či skupiny, kteří číst nemohou nebo je defaultně přístup zakázán - pak se naopak uživatelům a skupinám přístup explicitně povoluje. Další nastavitelnou vlastností sekce je, zda se budou publikované diagramy okamžitě v sekci zobrazovat nebo zda je potřeba schválení (před zveřejněním).

Pro vytvoření sekce uživatel klikne na tlačítko „Přidat”.

sekce.png


Uživateli se zobrazí následující dialog.

Výstřižek_0.png

V dialogu se zadávají parametry nově vytvářené sekce a nastavují se práva.

 • Název sekce 
 • Popis sekce 
 • Barva sekce

Práva

 • “Čtení je povoleno”:
  • Při zaškrtnutí "fajfkou" můžou uživatelé/skupiny defaultně číst balíček a všechny jeho podřazené balíčky, které nemají nastavené defaultní čtení zakázáno.
  • Při zaškrtnutí "x" nemůžou uživatelé/skupiny defaultně číst balíček a všechny jeho podřazené balíčky, které nemají nastavené defaultní čtení povoleno.
  • Při "prázdném čtverečku" uživatel/skupina dědí z nadřazených balíčků defaultní práva.
    
 • “Schvalování je vyžadováno”: 
  • Při zaškrtnutí se diagramy přidávají do publikace ve stavu „Ke schválení“. Při nezaškrtnutí ve stavu „Schváleno“.

barva.png

Pro změnu barvy uživatel klikne na barevné označení, poté vyskočí mini dialog pro nastavení barvy.

2021-10-05_172928.png

Dialog pro výběr barvy reaguje dvěma způsoby:

 • Klikneme levým tlačítkem myši a držíme ho
 • Klikneme levým tlačítkem

Pokud je vše nastaveno, tak uživatel klikne na tlačítko „Vytvořit”.

vytvořit sekci1.png


Sekce byla přidána.

logistika.png