Skip to main content

Statistics

Pokud má uživatel klíč, tak si Statistiky může zobrazit aniž by byl přihlášený. Výstupem statistiky je JOSON soubor, který je strojově čitelný, není tedy třeba, aby ho spravoval administrátor. 
Statistiky zobrazují informace o připojených repozitářích, dcomech, jobech apod. viz obrázek níže.  

Vytvoření odkazu Configuration Manageru:

1) Vygenerování klíče přes "GENERATE STATISTIS ACCESS KEY"

2) Vytvořením odkazu >  ./Monitor/Statistics?key= nutné přidat vygenerovaný klíč

vzor: https://localhost/Monitor/Statistics?key=266d1e23-eed6-4c25-9e35-9e170295cxxx

3) Uložení >SAVE SETUP 

4) Odkazem je možné zobrazit statistiky bez nutnosti přihlášení.

Snímek obrazovky 2024-06-18 115343.png

statistics.png

image-1718697211248.png