Skip to main content

Přiřazování oprávnění skupinám

pasted image_0.png

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny
Dostali jsme se do Seznamu skupin, ke kterým je přiřazeno určité oprávnění, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým skupinám v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým skupinám v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled skupin, které zvolené oprávnění vlastní.


Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění ke zvoleným skupinám.

oprávnění přidat skupiny.png

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere uživatel do zaškrtnutých skupin.

oprávnění odebrat skpiny.png