Skip to main content

Správa oprávnění

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v repozitáři.

Snímek obrazovky 2023-08-17 103026.png

Zde můžeme přiřazovat oprávnění skupinám a uživatelům v repozitáři.