Skip to main content

Oblíbené - osobní pohled

EA Infoport podporuje systém záložek. Každý uživatel má k dispozici své záložky (jedná se vlastně o obdobu favorites) a může si do něj zařadit z hlavního stromečku, vybrané package, elementy a diagramy. Je to použitelné například v případě, že uživatel pracuje pouze na jednom projektu a nechce se stále proklikávat celou strukturou repository, nebo si prostě jen potřebuje označit elementy (diagramy atd.), ke kterým se chce v budoucnu vrátit.