Skip to main content

Přihlášení pomocí uživatelského účtu

vítejte.png


Aby se uživatel mohl přihlásit pomocí uživatelského účtu (tj. pomocí uživatelského jména a hesla), musí mu být tento účet nejprve zřízen administrátorem portálu, popřípadě správcem jednotlivých repozitářů.

Pozor, uživatelské účty portálu jsou oddělené od uživatelských účtů samotné repository Enterprise Architect.
Jinak řečeno, uživatel portálu nemusí mít zároveň účet v repository nástroje Enterprise Architect a naopak.

Pokud se uživatel chce přihlásit pomocí svého účtu, použije jméno a heslo, které mu bylo přiděleno administrátorem.
Vyplní tyto údaje do odpovídajících polí a stiskne tlačítko přihlásit.

Pokud se uživateli podaří přihlásit, zobrazí se úvodní stránka aplikace s hlavním menu.

vítejte.png

Podoba hlavního uživatelského rozhraní se může lišit podle oprávnění, které má uživatel nastavené.
Vždy však bude mít k dispozici minimálně následující položky: 

  • Nastavení vlastního účtu uživatele
  • Odhlášení uživatele

nastavení.png

Význam těchto položek bude vysvětlen dále v tomto manuálu.