Skip to main content

Převod Přístupových klíčů smazaných uživatelů

image-1707817142016.png

V spodní části obrazovky klikneme na "Volba uživatele". Po zvolení uživatele určíme, které přístupové klíče budeme převádět (pomocí zaškrtávacího tlačítka). Potvrdíme výběr zeleným tlačítkem "Převod".

 

Pro převod přístupových klíčů je nezbytné, aby uživatel na kterého klíč převádíme, měl minimálně stejné oprávnění na balíčku.