Skip to main content

Přihlášení do aplikace

Tato kapitola popisuje možnosti přihlášení do aplikace EaInfoportT3. Portál podporuje několik způsobů přihlášení, které jsou popsány v následujících kapitolách.

Přihlášení může být manuální (například pomocí uživatelského účtu, nebo pomocí účtu návštěvník), nebo automatické (na pozadí), pomocí Active Directory.

Uživatel se může přihlásit do aplikace s použitím přihlašovacích údajů, nebo jako návštěvník (funkce „návštěvník“ bude popsána dále v tomto manuálu).