Skip to main content

Změna hesla

V tomto formuláři má uživatel možnost, si změnit své heslo.
V tuto chvíli nejsou, pro nové heslo, vynucována žádná pravidla, ani pro sílu hesla, ani pro jeho expiraci. Pokud je potřeba takováto pravidla vynucovat, je potřeba portál napojit na LDAP / Active Directory, které umožňuje pravidla, na hesla, vynucovat.

Pro změnu hesla uživatel klikne na záložku „Změna hesla“, vyplní staré heslo a následně nové a klikne na tlačítko „Uložit“.

Administrátor (portálu nebo repositry) může měnit hesla i jiným uživatelům.

uživatelské nastavení.png

heslo.png