Skip to main content

Základní vyhledávání

Při základním vyhledávání se prohledávají pouze elementy, a to jen některá jejich pole typicky (název, poznámka, alias, apod.).

Uživatel si rovněž může zvolit, zda chce vyhledat

  • Přesnou shodu - vyhledá pouze elementy, které jsou shodné s hledanou frází
  • Rozlišovat velikost písmen - rozlišuje malá a velká písmena (funguje pouze v případě, že EA databáze umí rozlišovat CaseSensitivity)

základní vyhledávání1.png


Do pole "Fráze" uživatel napíše vyhledávaný element.
Pokud uživatel chce přesnou shodu, zaklikne políčko "Přesná shoda"  a/nebo pokud chce rozlišovat velikost písmen, zaklikne políčko "Rozlišovat velikost písmen" a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

základní vyhledávání2.png


Zobrazí se tabulka, kde uživatel může vidět "Typ artefaktu, název, typ, stereotyp, modifikováno a package".

základní vyhledávání 1_0.png


Do označené části může uživatel vyplnit část nebo celý název, k rychlejšímu nalezení konkrétního elementu.
Po vyplnění stačí použít "Enter" a tabulka se aktualizuje a nafiltruje dle vyplněného textu.

základní vyhledávání 1 tabulka_0.png


Každý sloupeček má v hlavičce u názvu šipečky, které umožňují řazení (č. 1)
Šipečka u "lupy" rozbaluje mini dialog, kde si uživatel může vybrat typ podmínky při filtrování (č. 2)

sloupeček2_1.png

Pokud chce uživatel obnovit tabulku s filtrováním stačí kliknout na modrý text "Zrušit filtr"(č. 3).


V zápatí tabulky uživatel může vidět:

  • Počet zobrazených artefaktů 
  • Počet stránek zobrazených artefaktů - aktivní oblast, kde je možný kliknout na číslo stránky a tím se dostat v zobrazeném seznamu dál 
  • Nastavení zobrazovaných sloupců v tabulce

základní vyhledávání 1 tabulka spodní část_0.png


"Zobrazené záznamy" -  lze vidět kolik záznamů je vyhledáno a kolik zobrazeno.
"Nastavení zobrazení" -
lze nastavit kolik záznamů je na jednu stránku zobrazeno (počet záznamu jde šipkou měnit). Dle zobrazených záznamů se mění i počet stránek.

Snímek obrazovky (7).png


"Nastavení sloupců" - pokud uživatel klikne na sloupečky, vyskočí mu dialogové okno, kde si může vykliknout sloupce, které v tabulce nechce nebo nepotřebuje vidět, změna se projeví ihned po kliknutí na určitý řádek. 
Tlačítko "Zavřít" zavře dialogové okno.

nastavení sloupců 1.png


Pro zobrazení konkrétního artefaktu, může uživatel kliknout na daný řádek.

základní vyhledávání - proklik řádku.png

Proklik uživatele přesměruje na daný element. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

proklik.png