Skip to main content

Oprávnění k částem repository

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větví stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Tato vlastnost zásadně podporuje snahu, mít všechny modely v jednom repository.

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

Snímek obrazovky 2023-08-17 152813.png