Skip to main content

Správa repozitáře

V každém repozitáři existují tři základní oprávnění, které se dají přiřadit uživateli a skupině.

Přístup ke stromečku repozitáře
Přístup k publikaci
Správce repozitáře

Správa repozitáře

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa repozitáře (Jen přihlá...

Správa uživatelů

Pokud jsme si zvolili správu uživatelů, dostaneme se na "Seznam uživatelů" v repozitáři. Zde m...

Tvorba nového uživatele

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.K vytvoření uživatele jsou pole "Př...

Přiřazování skupin uživateli

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených skupin na určitém u...

Přiřazování oprávnění uživateli

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na urči...

Editovat uživatele

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelůZískali jsme možnost editovat zvolené...

Odebrání uživatele

Zvolili jsme červené tlačítko "Odebrat", získali jsme možnost odebrat zvoleného uživatele.Po da...

Správa skupin

Pokud jsme si zvolili správu skupin, dostaneme se na "Seznam skupin" v repozitáři. Zde můžeme ...

Tvorba nové skupiny

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v seznamu skupin, získali jsme možnost vytvořit novou s...

Přiřazování uživatelů skupině

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených uživatelů na urči...

Přiřazování oprávnění skupině

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na urči...

Editovat skupinu

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelůZískali jsme možnost editovat zvoleno...

Smazání skupiny

Zvolili jsme červené tlačítko "Smazat", získali jsme možnost smazat zvolenou skupinu.Po dalším ...

Správa oprávnění

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v repozitáři. Zde m...

Přiřazování oprávnění skupinám

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny" Dostali jsme se do Seznamu skupin, ke kterým je přiřazeno...

Přiřazování oprávnění uživatelům

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"Dostali jsme se do Seznamu uživatelů, ke kterým je přiřa...

Detail repozitáře

Pokud jsme si zvolili "Detail repozitáře", můžeme repozitář editovat.Můžeme změnit jeho název, po...

Přehled odběrů upozornění

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifika...