Skip to main content

Seznam repozitářů v portálu

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená správa portálu a správa jednotlivých připojených EA repozitářů. Jeden uživatel může mít přístup do více repozitářů a v každém z nich jiná práva. Mezi repozitáři lze jednoduše přepínat.

Každý připojený EA repozitář má své administrátory.

Uživatelé jsou evidováni na úrovni portálu a práva k repozitářům jsou jim přidělována správcem portálu.  EA Repozitáře jsou datově striktně odděleny a pokud uživatel nemá k příslušnému EA repozitáři práva, ani jej nevidí (nevidí, že vůbec existuje).

Tato funkcionalita je užitečná například v případě, že společnost má více zákazníků, kteří mají data v oddělených EA repozitářích a je potřeba je prezentovat pomocí jedné instance portálu.

repozitář_0.png

Po kliknutí na "editovat" se zobrazí následující stránka Editace repozitáře

image-1665490640020.png