Skip to main content

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění - tlačítko přidat.png

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce přidat právo "Správce portálu".

uživatel-přidat oprávnění.png

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

uživatel-seznam oprávnění-úspěšně přidáno.png