Skip to main content

Informace o prvku repository

Pokud je v detailu zobrazen package, element a prvky elementu (jako je například atribut třídy, operace třídy, parametr aktivity a další), vypadá obrazovka detailu poněkud jinak.
Nezobrazuje se samozřejmě obrázek diagramu. Zato však množství „textových“ informací, je oproti diagramu mnohem větší.

příklad elementu se záložkami.png

Výše uvedený screenshot je pouze příklad – v závislosti na konfiguraci portálu (či nastavení konkrétního uživatele) se může lišit v počtu nebo rozmístění konkrétních informací.
Konfigurace detailu, prvku repository, bude vysvětlena dále v tomto dokumentu.

Zobrazitelný detail elementu

Po kliknutí ve stromečku na element „Account“ se zobrazí detail.

V detailu můžete vidět:

  • Název a informace o elementu s editovatelným statusem.
  • Element může obsahovat vlastnosti a diskuze, které jsou k rozkliknutí v modře označených záložkách. Šedivé záložky jsou prázdné a oranžově označená záložka označuje právě zvolenou.
  • V obsahu záložky můžete vidět, že element „Account“ obsahuje sedm atributů. 
  • Po kliknutí na plus.pngsi můžete otevřít detail zvoleného atributu.
Package properties

Po kliknutí ve stromečku na package „UML Modeling“ se zobrazí detail.

příklad detailu pack.png

  • V detailu můžete vidět název a informace o balíčku s editovatelným statusem.
  • Balíček může obsahovat vlastnosti, diskuze a oprávnění, které jsou k rozkliknutí v modře označených záložkách. Šedivé záložky jsou prázdné a oranžově označená záložka označuje právě zvolenou.
  • Záložka „Oprávnění“  je unikátní pro balíček. Můžeme přes ní nastavovat oprávnění na zvoleném balíčku.