Skip to main content

Přiřazování oprávnění uživateli

oprávnění_0.png

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na určitém uživateli,u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým uživatelům v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým uživatelům v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat"
Též můžeme vidět přehled jaké oprávnění uživatel vlastní a jestli ho vlastní jako svoje osobní oprávnění nebo ho zdědil ze skupiny, v které je přiřazen.

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění k uživateli.

přidat oprávnění_1.png


Odebrat 
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění zvolenému uživateli. 

odebrat oprávnění_0.png