Skip to main content

Nastavení intervalu upozornění změny v diagramu

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifikační e-maily uživatelům.

Jsou tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu a pravidelnost se nastavuje v configuration manageru:


Uživatel může na diagramu vidět ikonku "informačního panáčka", která po najetí na ní informuje jaký typ upozornění je nastavený.

diagram nastavení1.png


Další ikonka nastavuje typy upozornění, zobrazuje se vždy tlačítko pro následující typ upozornění!

Snímek obrazovky (10)1.png

Pokud uživatel vidí ikonku hodina.png znamená to, že nemá nastavenou žádnou funkci.


Pro nastavení hodinového upozornění, musí uživatel kliknout na ikonku hodina.png a až se ikonka změní je zasílání diagramu nastaveno.

Snímek obrazovky (11).png


Pro nastavení denního upozornění, musí uživatel kliknout na ikonku den.png a až se ikonka změní je zasílání diagramu nastaveno.

Snímek obrazovky (12).png


Pro nastavení týdenního upozornění, musí uživatel kliknout na ikonku týden.png a až se ikonka změní je zasílání diagramu nastaveno.

Snímek obrazovky (13).png


Pro zrušení zasílání upozornění, musí uživatel kliknout na ikonku zrušení.pnga až se ikonka změní je zasílání upozornění zrušeno.

Snímek obrazovky (14).png


Na seznam "Přehled odběrů upozornění" se uživatel může podívat do svého uživatelského účtu.
Správce repozitáře "Přehled odběrů upozornění" v celé repozitáři, může vidět ve správě repozitáře.
Správce portálu "Přehled odběrů upozornění" v celém portálu, může vidět ve správě portálu.