Skip to main content

Defaultní nastavení

EA Infoport podporuje systém oprávnění na úrovni package (větví stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno. (Neplatí pro správce repozitáře)

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele, přes tlačítko "Oprávnění".

Snímek obrazovky 2023-08-17 152813.png

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

EA Infoport umožnuje defaultně zakázat/povolit přístup uživatelů či skupin do různých package a to pomocí následujícího tlačítka:

image-1675859921541.png

image-1675859926311.png

Bez defaultního nastavení

image-1675860417260.png

Čtení je defaultně povoleno

image-1675860425974.png

Čtení je defaultně zakázáno

image-1675860328297.png