Skip to main content

Přehled odběrů upozornění

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifikační e-maily uživatelům.

správa repozitáře kontextové menu 1.png

Pokud je nastavený notifikační systém, tak správce repozitáře může vidět  všechny nastavené upozornění v repozitáři.

upozornění repozitář.pngSprávce repozitáře může kliknout na ikonku "Stromečku" a nebo na tlačítko "ChangeNotificationType"upozornění repozitář.png


Po kliknutí na tlačítko "ChangeNotificationType" je správce repozitáře přesměrován na stránku "Nastavení intervalu upozornění pro odběratele diagramu", kde si může zkontrolovat Název, Typ, Přihlašovací jméno a Email, na který se upozornění posílá.

repozitář upozornění email.png


Jsou tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu

Po najetí kurzorem na ikonky si může uživatel přečíst o jaký typ notifikace se jedná. 

ikonky upozornění.png


Notifikační typ lze jednoduše změnit a to buď na téhle stránce, kde stačí zakliknout modře zbarvenou ikonku a nebo přejít do repozitáře na diagram. 

zelené1.png

Zelené zbarvení ikonky informuje jaký notifikační typ je zapnutý. 
Pokud chce uživatel notifikaci zrušit, tak stačí zakliknout červenou ikonku.


Tlačítko "Zpět" vrátí uživatele do seznamu "Přehled odběrů upozornění"Když uživatel klikne na ikonku "Stromečku"stromeček 11.png tak je přesměrován do repozitáře daného diagramu.

repozitář upozornění email stromeček.png