Skip to main content

Struktura publikačního modulu

Použití publikačního modulu je vhodné například pro procesní knihy, IS architekturu společnosti, publikaci organizační struktury – všude tam, kde je potřeba publikovat informace v odlišné struktuře, než je v repository EA.

Publikační modul se skládá z takzvaných sekcí a má hierarchickou strukturu – její kořen (root) je Publication.
Do sekce mohou být zařazeny (publikovány) diagramy. 
Sekce může být rozdělena na další subsekce.
Každá sekce může mít barvu, název, popis a další náležitosti.
Každá sekce má název, popis, datum a čas vytvoření a rovněž nastavitelnou barvu.

publikacni_modul_03_0.jpg