Skip to main content

Automatické odhlášení

Automatické odhlášení proběhne, pokud je uživatel určitou dobu v portálu nečinný.
Tato doba závisí na konkrétním nastavení portálu.

Po automatickém odhlášení je uživatel (po dalším kliku) přesměrován na úvodní stránku Infoportu.

automatické odhlášení.png