Skip to main content

Zapnutí/vypnutí editace stromečku repozitáře

Pokud uživatel zaškrtne malou ikonku v levé horní části stromečku, stromeček se přepne do aktivního módu a nabídne další příkazy v kontextovém menu.
Dostupné příkazy záleží zároveň na oprávnění, které uživatel k dané části stromečku má (editace apod.).

Snímek obrazovky 2024-01-31 103634.png