Skip to main content

2.3.3. Klonování

Uživatel může vytvořit kopii elementu, diagramu, package nebo celé struktury. Pokud je pod kopírovaným elementem diagram nebo jiné elementy, budou zkopírovány také. Package se rovněž kopíruje včetně kompletního obsahu.

klonování.png