Skip to main content

Vlastník

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větví stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

V této souvislosti je do EA Infoportu zavedena nová role – vlastník části procesu. Tato role bude moci přiřazovat práva na čtení, na zápis (a další) k částem modelu, které vlastní (větve stromu). Vlastníkem mohou být uživatelé nebo skupiny. Tato role je zavedena proto, aby nemusel všechna práva na čtení či zápis, nastavovat správce (admin) repository.

Příklad použití

  • Omezení přístupu externích dodavatelů pracujících na společném projektu. Každý vidí, jen to co smí. 
  • V případě ukončení spolupráce s dodavatelem, postačí ukončit přístup přes Informační portál EA.

oprávnění k repository.png

Oprávnění na balíčku

oprávnění na balíčku.png