Skip to main content

Správa portálu

Správu portálu může vidět jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce portálu.

Správa portálu

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa portálu (Jen přihláš...

Správa uživatelů v portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde m...

Tvorba nového uživatele v portálu

Pro tvorbu nového uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů. ...

Editovat uživatele v portálu

Pro editaci uživatele v portálu klikne správce na tlačítko "Editovat". Správci se zobrazí násl...

Odebrání uživatele v portálu

Pro odebrání/smazání uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Smazat" v Seznamu uživatelů. ...

Oprávnění uživatele portálu

Správce portálu může přidělit a odebrat uživateli "Správce portálu", pro přiřazení a odebrání toh...

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli "Správce portálu". Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je...

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli "Správce portálu". Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je...

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Správce portálu po kliknuntí na tlačítko "Repozitáře" v Seznamu uživatelů může přidělit a/nebo od...

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří. Po kliknutí na tla...

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří. Po kliknutí na tlač...

Seznam smazaných uživatelů

Tady se nachází seznam všech smazaných uživatelů. Pokud chcete obnovit smazaného uživatele, ...

Správa oprávnění v portálu

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v portálu.Správce port...

Přiřazení oprávnění Správce portálu uživateli

Správce portálu může přidělit uživateli oprávnění Správce portálů. Po kliknutí na tlačítko "Př...

Odebrání oprávnění Správce portálu uživateli

Správce portálu může odebrat uživateli oprávnění Správce portálu. Po kliknutí na tlačítko "Ode...

Seznam repozitářů v portálu

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená...

Správa Active Directory

Pokud používáte přihlašovaní přes AD musíte být administrátor, než se přihlásíte přes AD (než ho ...

Configuration Manager

Viz sekce Configuration Manager v Instalačním manuálu

Statistics

Pokud má uživatel klíč, tak si Statistiky může zobrazit aniž by byl přihlášený. Výstupem statisti...

Přehled odběrů upozornění

Správce musí nastavit e-mailový server v Configuration Manageru, aby bylo možné odesílat notifika...

Přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou Active Directory skupinu

V Infoportu je možné nastavit zákaz přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou Active Directory ...

Přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou OpenID skupinu

V Infoportu je možné nastavit zákaz přihlášení uživatele, který nemá přiřazenou OpenID skupinu.