Skip to main content

Nedávno diskutované artefakty

diskuze 15 ní1.png

Pokud uživatel zvolí  "Nedávno diskutované artefakty" a vyplní za kolik posledních dní chce vidět diskutované artefakty, tak se zobrazí seznam artefaktů.

diskuze 15 dní.png


Uživatel může kliknout na ikonku "Stromečku" a nebo na tlačítko "Show Disccution"

show discussion1.png


Když uživatel klikne na tlačítko "Show Disccusion" tak se otevře tabulka s diskuzí.

11.png

Po kliknutí na řádek jedné z diskuzí se rozbalí další řádek s reakcí na danou poznámku (pokud někdo reagoval) nebo se zobrazí řádek s hláškou "No Replies"

tabulka.png


Když uživatel klikne na ikonku "Stromečku"stromeček 11.png tak je přesměrován do repozitoře daného artefaktu.

stromeček 111.png