Skip to main content

Logování změn v publikaci

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a další činnosti v publikačním modulu) se logují. Log může být zobrazen v UI.

Níže uvedenou sestavu si uživatel může zobrazit kliknutím na tlačítko "Log sekce", které je umístěno na kartě sekce.

log sekce.png

V uvedené tabulce je možné proklikávat do sekcí nebo publikací, ve kterých byla provedena nějaká změna.

publikacni_modul_07_0.jpg