Skip to main content

Správa uživatelů v portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde může změnit uživateli heslo, nastavit základní oprávnění k portálu (k repository, publikačního modulu a nebo jej nastavit jako administrátora).

Infoport má svou repository uživatelů, která je nezávislá na repository Enterprise Architect. V praxi to znamená, že uživatelé portálu (na rozdíl od předchozích verzí) nemusí mít účet zároveň v repository EA. Nicméně účet lze v portálu a v EA propojit kvůli správnému zobrazení zámků pro editaci a podobně. Seznam uživatelů je filtrovatelný, lze v něm vyhledávat a je optimalizován na velké množství (tisíce) uživatelů.

uživatelé 1.png

uživatelé 2.png


Uživatelé se evidují na úrovni celého portálu, nikoliv na úrovni jednotlivých repozitářů. Je to proto, aby se uživatel, pokud má přístup k více repozitářům, mohl mezi nimi rychle přepínat.
Uživatelům se pak přiděluje přístup k jednotlivých repozitářům. Zároveň je zajištěno, aby správci jednotlivých repozitářů neviděli seznam všech uživatelů – aby například správce repository jednoho dodavatele neviděl uživatele jiného dodavatele.

sprava_uzivatelu_02_0.jpg