Skip to main content

Nastavení oprávnění na package

Tabulka znázorňuje možnosti nastavení oprávnění na package:

Parent Default Group Personal Result
no - - - no
no no - - no
no yes - - yes
no x - no no
no x - yes yes
no x no - no
no x yes - yes
no x no no no
no x no yes yes
no x yes no (not possible)* yes
no x yes yes yes
yes - - - yes
yes no - - no
yes yes - - yes
yes x - no no
yes x - yes yes
yes x no - no
yes x yes - yes
yes x no no no
yes x no yes (not possible)* no
yes x yes no no
yes x yes yes yes

* V případě nastavení oprávnění na skupině se automaticky zaškrtne nastavení i na uživateli, který je členem skupiny.     
-    neuvedeno
x    na hodnotě nezáleží

Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno.