Skip to main content

Detail elementu / package / diagramu

Tato největší část obrazovky, obsahuje detail prvku (diagramu, elementu, package a dalších), který je aktuálně vybrán ve stromečku. Přesné informace se liší podle toho, jaký prvek je ve stromečku zvolen.

Pokud je zvolen diagram, pak se v horní části zobrazí samotný diagram a pod ním detaily diagramu.

Pokud je vybrán element (package a další), pak se zobrazí přímo informace o zvoleném elementu.
Podrobný popis detailu diagramu / elementu je uveden dále.

repository detail.png