Skip to main content

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří.

smazat repo1.png

Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce smazat repozitář a oprávnění repozitáří.

smazat repo.png

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "smazat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně odebráno".

odebráno.png

Po odkliknutí checkboxu, může správce portálu odebrat oprávnění repozitáře "Správce repozitáře, Přístup k publikaci a Přístup ke stromečku repozitáře". 

Snímek obrazovky 2022-05-05 131344.png

Po kliknutí na tlačítko "Zpět" se zobrazí "Seznam uživatele" s odebraným oprávněním repozitáří.