Skip to main content

Popis uživatelského rozhraní

Jakmile se uživatel úspěšně přihlásí, zobrazí se mu následující obrazovka: 

zakladní podoba UI.png

Tato obrazovka se skládá z několika sekcí:

  1. Základní menu – tento pruh, v horní části obrazovky, obsahuje přístup k základním funkcionalitám. Je zpravidla vždy zobrazena a její podoba se může měnit v závislosti na oprávnění daného uživatele (jak obecná oprávnění, tak i oprávnění k aktuálně vybranému repozitáři (viz dále v tomto dokumentu)).
  2. Hlavní menu – pracovní část. Tato sekce hlavního menu obsahuje příkazy, které se typicky používají pro běžnou práci uživatele. Tedy například: změna repository, zobrazení obsahu aktuálně vybrané repository, zobrazení publikačního modulu atd.
  3. Hlavní menu – nastavení a správa. V této sekci hlavního menu jsou dostupné funkcionality, které se typicky týkají uživatelských nastavení, správy portálu (dle oprávnění), odhlášení uživatele z portálu atd.
  4. Hlavní plocha – v tomto prostoru – se zobrazují informace, diagramy a další data, v závislosti na tom, který příkaz z hlavního menu byl uživatelem použit (a tedy jaká funkcionalita byla spuštěna).
  5. Patička – obsahuje různá data, jako jsou například verze portálu, typ licence, majitel licence, odkaz na výrobce portálu atd.

Jednotlivé prvky základní uživatelské obrazovky, budou dále popsány v tomto dokumentu, v rámci souvisejících funkcionalit.