Skip to main content

Osobní pohled

Pro přidání (diagramu, balíčku, elementu, atributu nebo operace) je potřeba zakliknout ikonku.

oblíbené.png


oblíbení 1.png

Po zakliknutí se ikonka vyplní a to znamená, že je daný (diagram, balíček, element, atribut nebo operace) přidán do sekce "Osobní pohled".

oblíbení 2.png