Skip to main content

Přiřazování uživatelů skupině

uživateléé.png

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených uživatelů na určité skupině, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přidávat uživatele v repozitáři do zvolené skupiny v repozitáři nebo odebírat uživatele v repozitáři ze zvolené skupiny pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů ve zvolené skupině.

skupina seznam uživatelu.png

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí označení uživatelé do skupiny.

skupina přidat.png

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odeberou označení uživatelé ze skupiny.