Skip to main content

Nastavení oprávnění uživatelů a skupin

Existuji 3 úrovně oprávnění: 

  • Nejnižší oprávnění je "Čtenář", který má možnost publikované diagramy vidět, ale nemůže s nimi nijak manipulovat. To znamená, že nemá právo schvalovat nebo zamítat publikaci.
  • "Schvalovatel" může publikace schválit či zamítnout, případně později historizovat. 
  • Nejvyšší oprávnění má "Vlastník". Může schvalovat, zamítat a historizovat publikaci. Může nastavovat název sekce, komentáře a barvu sekce a především oprávnění sekce. 

  • Uživatelské oprávnění "Vlastník" nemá žádné omezení v dané sekci a jejích podsekcích. 
  • Uživatelské oprávnění "Schvalovatel" a "Čtenář" jsou ovlivněny v podsekcích, kde nemají výhradní osobní právo a je nastaveno defaultní právo. 
  • Uživatelské oprávnění mají přednost nad defaultním oprávněním v dané sekci. Podsekce, které nemají nastavené defaultní oprávnění, dědí uživatelské oprávnění. 

čtenář_0.png

Pomocí tlačítka "Zobrazit uživatele", případně "Zobrazit skupiny" je možné se na práva této sekce podívat skrze uživatele nebo skupiny.

Tlačítka "Vlastník, Schvalovatel, Čtenář "slouží k filtrování podle rolí. Pokud například chcete vidět seznam všech schvalovatelů, klikneme na tlačítko "Schvalovatel"

schvalovatel.png

Přidání či odebírání práv se mění pomocí checkboxu a po zakliknutí/odkliknutí se zobrazí hláška úspěšně přidáno či odebráno.

checkbox_0.png