Skip to main content

Publikace

Jde o zcela jiný pohled na repository EA - publikace vybraných diagramů v libovolně definované struktuře. Při použití této funkce mohou být byznys uživatelé odstínění od často košaté struktury modelů v EA a prohlížet modely ve struktuře, která je jim blízká. Tato struktura může být libovolně definována podle oddělení, projektů, zákazníků či jakkoliv jinak.

Sekce

Základním stavebním kamenem v publikaci jsou takzvané „Sekce“, které odpovídají ve struktuře firm...

Struktura publikačního modulu

Použití publikačního modulu je vhodné například pro procesní knihy, IS architekturu společnosti, ...

Přesunout sekci

Uživatel může měnit pořadí jednotlivých sekcí. Pro změnu pořadí uživatel klikne na tlačítko „Pře...

Vytvoření sekce

Sekce může tvořit pouze uživatel, který má přiřazenou roli „Vlastník“ v aktuální či nadřazené sek...

Editace sekce

V editované sekci může uživatel editovat "název sekce", "popis sekce", "barvu sekce", může změnit...

Smazání sekce

Smazání sekce slouží k odstranění dané sekce, přičemž se odstraní i podřazené sekce a publikace. ...

Stavy publikací

Publikování diagramu Schvalování publikací Historizace publikovaných diagramů Logování změn ...

Publikování diagramu

Publikování diagramu se provádí z repository. Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem ...

Schvalování publikací

Pokud je v sekci vyžadováno schválení publikací, pak se diagram zobrazí v sekci pouze vlastníkům ...

Historizace publikovaných diagramů

Historické artefakty (jsou to artefakty, jimž vypršela platnost publikace) slouží k zachování zam...

Logování změn v publikaci

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a da...

Historické publikace

Historické artefakty (jsou to artefakty, jimž vypršela platnost publikace) slouží k zachování zam...

Nastavení defaultních práv sekce

Nastavení defaultních práv sekce najdeme pod ikonkou "Upravit". Uživateli se zobrazí následu...

Práva v publikačním modulu

U každé sekce je možné nastavení vlastního oprávnění.Jestliže sekce nemá nastavené oprávnění, pře...

Nastavení oprávnění uživatelů a skupin

Existuji 3 úrovně oprávnění:  Nejnižší oprávnění je "Čtenář", který má možnost publikované dia...