Skip to main content

Oprávnění Přístup k pohledům

Nová funkčnost umožnuje nastavit omezený přístup k nahlížení do repozitáře a to prostřednictvím pohledů.

Správce repozitáře může uživatelům nastavit nové oprávnění „Přístup k pohledům“ a zároveň odebrat „Přístup ke stromečku“.

Oprávnění lze přiřadit uživateli či skupině.

Další specifikace oprávnění je možné nastavit v oprávnění na konkrétním balíčku.

Například, máte-li uživatele nebo skupinu s přístupem do pohledů a jeden z pohledů je balíček do kterého má daná skupina nebo uživatel zákaz přístupu, pohled nebude zobrazen. 

2.png

 

1.png