Skip to main content

Auditní Logy - aktivace

Pro aktivaci Audit logů musí jít správce portálu do konfiguračního manageru a zaškrtnout pole pro logy, které chce aktivovat. Uložit nastavení a restartovat Infoport.

V poli Log Type vybereme "Information". Uvedené nastavení nám zajistí záznam uložený v excel souboru.  

autitlog.png