Skip to main content

Přesunout sekci

Uživatel může měnit pořadí jednotlivých sekcí.

Pro změnu pořadí uživatel klikne na tlačítko „Přesunout”.

přesunout sekci.png


Uživateli se zobrazí u jednotlivých sekci šipečky.

šipečky1.png


Po kliknutí na šipečku se daná sekce posune o jednu sekci doleva nebo doprava. 

šipečky3.png

Po přesunutí sekce na chtěné pořadí klikneme opět na tlačítko "Přesunout" viz první obrázek a další přesunutí sekcí tak nebude k dispozici.