Skip to main content

Specifikace rolí uživatelů/skupin

V případě, že nám defaultní nastavení nestačí a je potřeba blíže určit okruh dalších uživatelů, je možné blíže specifikovat role a přístup nastavit přímo na uživateli či skupině.

Snímek obrazovky 2023-08-17 161401.png

V níže uvedené tabulce je znázorněna zákonitost pravomocí: 

Role

čtení

editace

smazání

recenze

Čtenář

x

x

x

Editor

x

Oprávněný smazat

x

x

Recenzent

x

x

Vlastník