Skip to main content

Přiřazování skupin uživateli

pasted image.png

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených skupin na určitém uživateli, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přidávat uživatele do různých skupin v repozitáři nebo odebírat z různých skupin v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled, v kterých skupinách se zvolený uživatel nachází.

pasted image 0 (1).png


Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí uživatel do zaškrtnutých skupin.

přidat_0.png


Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere uživatel do zaškrtnutých skupin.

odebrat_1.png